Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU vegekiosk.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Sprzedawca
  1.1.1 Sklep Vegekiosk działający pod adresem internetowym www.vegekiosk.pl oraz jego subdomenach jest własnością Biotanica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-621) przy ul. Tyniecka 38 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000937801 NIP: 5213948990 REGON: 520658139, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
  1.2. Regulamin
  Realizacja sprzedaży przez vegekiosk.pl
  1.3. Wymagania techniczne
  1.3.1 Do korzystania z usług vegekiosk.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie vegekiosk.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript.
  1.3.2 Zamówienie w sklepie internetowym vegekiosk.pl może być złożone przy użyciu komputera spełniającego minimalne wymogi: procesor min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzna obsługująca rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarki stron internetowych. oraz korzystając ze smartfonów z dostępem do sieci internetowej.
  1.3.3 Dostęp do vegekiosk.pl może odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych (Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub wyższych oraz Safari)
 2. ZAKUPY w vegekiosk.pl
  2.1. Działalność
  Vegekiosk.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie przez stronę internetową www.vegekiosk.pl
  2.2. Obszar działania
  Usługi oferowane przez vegekiosk.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.
  2.3. Kupujący
  Z oferty vegekiosk.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną..
  2.4. Informacje o produktach
  2.4.1 Zamieszczone na stronach internetowych vegekiosk.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. vegekiosk.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.
  2.4.2 Vegekiosk.pl informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych w vegekiosk.pl. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.
  2.5 Ceny towarów
  Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej vegekiosk.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.
  2.6 Upusty, promocje i vouchery
  2.6.1 Rabat z tytułu wystawionego przez vegekiosk.pl vouchera nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami.
  2.6.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z Programami Oszczędnościowymi.
  2.6.3 Vegekiosk.pl może oferować Klientom promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.
  2.7 Zamówienie
  Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty vegekiosk.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu vegekiosk.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy, zgodnie z punktem 3.1
  2.8 Umowa sprzedaży i cena obowiązująca:
  Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą wysłania numeru zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.
  2.9. Dostawa i koszty dostawy
  2.9.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. W zależności od deklarowanej wartości zamówienia.
  2.9.2 Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w pomocy sklepu dostępnej pod adresem: www.vegekiosk.pl
   
 3. ZAMÓWIENIE KLIENTA
  3.1. Składanie i akceptacja zamówienia
  Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej vegekiosk.pl, produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”
  3.2. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. wysłanym, na wskazany przez Klienta, podczas rejestracji, e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
  3.3. Możliwości zamówienia z dostawą lub odbiorem osobistym:
  WARSZAWA – zamówienie złożone najpóźniej na 2 dni (do 23:59- np. zamówione złożone w poniedziałek o 23.59 będzie dostarczone lub przygotowane do odbioru w środę)
  DOSTAWA – dostępne 3 przedziały czasowe:
  dostawa pod drzwi – między godziną 3.00 – 7.00 (rano)
  dostawa do biura – 9.00 – 17.00
  dostawa wieczorem – 18.00 – 22.00
  ODBIÓR OSOBISTY
  BioBazar ul. Żelazna 51 – w godzinach funkcjonowania stoiska

3.3.1 Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu. Zmiany można zgłaszać w terminach podanych w pkt 3.3. pisząc na adres kontakt@vegekiosk.pl.
3.4. Prawo odstąpienia od umowy
3.4.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres email: rekalmacje@vegekiosk.pl
3.4.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach: towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże produkty z krótką datą ważności itp.)
3.4.3 Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy do punktów odbioru osobistego wymienionych w pkt 3.3, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
3.4.4 Po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz otrzymaniu zwróconych produktów, Klient otrzyma zwrot należności uiszczonej za zwrócone towary.
3.4.5 Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
3.5. Termin realizacji dostawy
3.5.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.
3.5.2 Dostawy realizowane, przez vegekiosk.pl, są we wszystkie dni robocze (poniedziałek – sobota) w godzinach podanych w pkt 3.3. Dostępne terminy dostaw określone są każdorazowo w procesie akceptacji zamówienia.
3.6. Dni wolne
3.6.1 Vegekiosk.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
3.6.2 Vegekiosk.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.
3.7. Miejsce i termin dostarczenia zakupów
3.7.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres w wybranym przez Klienta przedziale godzinowym.
3.7.2 Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. vegekiosk.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.
3.8. Odmowa realizacji zamówienia
3.8.1 vegekios.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
3.8.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta.
3.8.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez vegekiosk.pl za wymagające potwierdzenia.
3.8.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
3.8.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.
3.8.1.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. 
3.9. Faktura
Do zamówienia dołączana jest faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Biotanica Sp. z o.o. jest uprawniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 

 1. PŁATNOŚCI
  4.1. Sposoby płatności
  Klient dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu www.vegekiosk.pl w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są formy płatności oferowane przez systemy PayU i Przelewy24.
  4.2. Vegekios.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Biotanica Sp. z o.o., a wykonane na numer rachunku nie będący własnością Biotanica Sp. z o.o.
 2. DOSTAWA
  5.1. Dostawca
  5.1.1 Dostawca vegekiosk.pl:
  5.1.1.1 Dostawca na żądanie Klienta okaże do wglądu swój dowód osobisty.
  5.1.1.2 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.
  5.1.2.2 Vegekiosk.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.
  5.2. Nieobecność Klienta
  5.2.1 Dostawa realizowana przez dostawcę vegekiosk.pl:
  5.2.1.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym (poza dostawą „pod drzwi” w godzinach 3 – 7 rano), pracownik Biura Obsługi Klienta vegekiosk.pl podejmie próbę kontaktu z Klientem drogą telefoniczną.
  5.2.1.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca vegekiosk.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 10,00 zł.
  5.2.1.3 Jeżeli próba ustalenia nowego terminu dostawy nie powiedzie się, w takim wypadku zamówienie uważa się za skutecznie dostarczone i Klientowi nie przysługuje zwrot należności za zamówienie.
  5.2.1.4 W przepadku wybranej przez Klienta opcji z dostawą „pod drzwi” w godzinach 3 – 7 rano, gdy z przyczyn niezależnych od dostawcy, zamówienie nie może być dostarczone wg. wskazań Klienta (np. niedziałający kod domofonu), zamówienie uważa się za skutecznie dostarczone. W takim wypadku Klientowi nie przysługuje zwrot należności za zamówienie.
  5.2.1.5 Vegekiosk.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.).
  .
 3. REKLAMACJE I ZWROTY
  6.1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.
  6.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta vegekiosk.pl na adres mailowy reklamacje@vegekiosk.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.
  6.3. W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się pisząc na adres email reklamacje@vegekiosk.pl
  6.4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Biura Obsługi Klienta vegekiosk.pl, drogą mailową na adres reklamacje@vegekiosk.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
  6.5. Vegekiosk.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
  6.6. Vegekiosk.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
  6.7. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej vegekiosk.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
  Klient korzystający z usług vegekiosk.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. vegekiosk.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku .
  7.2. Dostarczenie wiadomości email
  Vegekiosk.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
  7.3. Refundacje
  W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, vegekiosk.pl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.
  7.4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
  Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.
  7.5. Zmiana regulaminu
  Vegekiosk.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie vegekiosk.pl.
  7.6. Spory
  Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).